Askonsdag

Om nästankärlekens betydelse för bönen ”Det finns ingenting, hur svårt att fördra det än är, som inte blir lätt att tåla när man älskar varandra, och då skulle det behövas mycket för att väcka förargelse.” (FV 4:5)

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Det är askonsdag. Kapellet är fyllt av enkelhetens skönhet. Vi har ätit dagens enkla måltid. Vi får tecknas med aska, antingen strödd på huvudet eller i formen av ett kors på vår panna, under påminnelsen: ”Memento, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris”(Kom ihåg, människa, att du är stoft, och att du skall vända åter till stoft).

Nu under fastetiden får vi lägga av oss allt det som tynger oss, och under inledningen av denna fyrtio dagars tid handlar det om att återupptäcka och gå allt in djupare in i den rymd det innebär att samtidigt inse att vi är stoft (pulver helt enkelt…) och att vi i detsamma är skapade av Gud av kärlek, älskade och kallade till gemenskap med honom, en gemenskap upprättad med sikte alltså även på det eviga livet. Vår Herre Jesus Kristus har kommit oss alla till mötes i detta, och då under den högheliga påsken firar hans JA till oss och vår situation, så vill vi nu under fastan lägga av allt det som tynger så att vi med större öppenhet kan jubla över hans JA och ta och växa i flitiga samtal i ensamhet och förtroligt umgänge med Honom som vi vet älskar oss. Askonsdagens evangelium (Matt 6:1-6, 18-18) visar för oss hur sådant som vi ofta får för oss eller inbillar oss skall vara perfekt i själva verket på sin höjd bara är halvdant, medan det verkligt fullkomliga sker på en mycket enklare och mer inre, men också smalare.

Här har vi en oerhörd fin hjälp om vi lyssnar lite till den heliga Teresa, och i denna fastetid 2021 så läser vi här tillsammans ”Fullkomlightens väg” som kanske är det bästa man alls kan läsa som vägledning för alla som (mer) vill ägna sig åt att be. Dessa första kapitel tar upp något vi alla säker har erfarenhet av, nämligen hur våra relationer till andra människor påverkar vår bön. Det är ju lätt att tänka att bön är något endast mellan Vår Herre och en själv. Men i praktiken märker vi ändå att våra relationer, på gott och ont, påverkar vår möjlighet att vara fria för och med Gud. Men, det är ju också så, att då någon kanske ägnar sig mycket åt det som hör Gud till men inte är kärleksfull emot sin medmänniska att vi då tycker att något, med rätta skaver. Även om det kan verka lite horisontellt när det vi kanske själva formulerar som något vertikalt, insisterar den heliga Teresa på kärlek till nästan (amor del prójimo / amor perfecto / amor espiritual) som en av de tre grundstenar hon anger för ett levande liv i bön, tillsammans med frigörelse från det skapade och ödmjukheten.

Men, men, hur skall vi då få till detta? Teresa tar upp just sådant som också vi behöver hitta en väg fram igenom, och tar bland annat upp sådan som att vi å ena sidan behöver andliga vänner för att göra framsteg, men att vi å andra sidan sidan riskerar att gå tillbaka om vi inte på ett vuxet sätt just avstår från frestelsen att bilda egna exklusiva kluster. Hur skall vi umgås med varandra, och exempelvis med biktfäder? Också där finns det sätt – vilket alla med någon som helst erfarenhet anar – som den heliga Teresa med sin erfarenhet (av biktfäder) kan visa bättre befrämjar vårt andliga goda. Välkommen att själv läsa kapitel 1-7 ur Fullkomlighetens väg, med möjligheten att själv här på Facebook kommentera något därur eller reflektera över hur viktigt det är med kärlek till nästan för en som ber – eller att i vilket fall som helst ta själv ta med detta på den egna vandringen som börjat nu idag.

På söndag tar jag upp de reflektioner som eventuellt kommit, och skall i vilket fall som helst kommentera läsningen själv med avseende på temat!

Välsignad fastetid,

önskar och hälsar

P. Clemens

✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Vi vill även tipsa om podden CarmelCast där våra fina amerikanska kollegor Br. John Mary of Jesus Crucified och Br. Pier-Giorgio of Christ the King (Wisconsin) tillsammans med Dr. Mary Ruth Hackett (Arizona) ger lite kompletterande fördjupning av samma läsning:

https://www.youtube.com/watch?v=6JYErTdf9eIO

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Vänta ...